AVG

Laatst gewijzigd op


Vanaf mei 2018 geldt er de nieuwe wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG. Hieronder leest u hoe Wandelgroep Raalte met persoonlijke gegevens omgaat, voor welk doel wij deze gebruiken en hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.

1.      Een nieuw lid meldt zich aan middels het inschrijfformulier. De secretaris van Wandelgroep Raalte ontvangt deze gegevens.

2.      Secretaris heeft inzage in gegevens en gebruikt gegevens voor aanmelden lidmaatschap KWBN.

3.      Secretaris heeft bevoegdheid om gegevens van KWBN te verwerken, in te zien en zo nodig te wijzigen.

4.      Financiële gegevens: Penningmeester heeft bevoegdheid om financiële gegevens m.b.t. lidmaatschap te verwerken, te controleren en indien nodig aan te passen.

5.      Na beëindiging lidmaatschap worden alle gegevens bij KWBN verwijderd en uit de administratie Wandelgroep Raalte.

6.      Wandelgroep Raalte is volgens statuten verplicht om financiële administratie 7 jaren te bewaren.

7.      Voorzitter heeft “kijk-functie” om medeverantwoordelijkheid met secretaris en penningmeester te kunnen delen.

8.      Informatie m.b.t. de wandelgroep wordt per mail of op verzoek een papierversie aan alle leden gestuurd.

9.      Als u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, stuur dan een e-mail naar de secretaris van Wandelgroep Raalte.